Solvanggaard Islandske Heste V. Hansen og Olsdal.

Priser og ferie

Pris pr. måned:
450 kr. inkl. moms. gælder uanset om det er med egen hest eller elevhest
 
Ene undervisning:
200 kr. pr. ½ time inkl. moms.
 
Betaling sker kvartalsvis til. d. 20. Dvs.
1 Kvartal : 20 Januar.
2 Kvartal: 20 April.
3 Kvartal: 20 Juli.
4 Kvartal: 20 Oktober.
 
 
Der holdes helt lkket i Juli måned samt i juleferien. 
Man betaler ikke for Juli måned i 3 kvartal.
Officielle ferie/fridage samt helligdage holdes der også lukket.